เงื่อนไขการซื้อสินค้า

สินค้าทุกชิ้น เมื่อทำการซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าจะยังไม่ถูกแกะจากภาชนะบรรจุและถูกใช้งานเท่านั้น

สำหรับสินค้าที่ส่งไม่ตรงกับรายการสินค้าที่สั่ง ทางร้านค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งกลับมาภายใน 7 วันเช่นเดียวกัน