นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ให้กับบุคคลภายนอก

โดยทางร้านค้าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวออกไปเผยแพร่หรือทำการอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า