มีดคัตเตอร์ตัดผ้าโรตารี่

มีดคัตเตอร์โอฟ่า PRC-2

มีดคัตเตอร์โอฟ่า PRC-2

มีดคัตเตอร์ตัดรอยปรุ ขนาด 18 มม.ใช้กับใบมีด RB-18 หรือ PRB-18..

ราคา 300.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า PRC-3

มีดคัตเตอร์โอฟ่า PRC-3

มีดคัตเตอร์สำหรับตัดรอบปรุ ขนาด 28 มม.ใช้กับใบมีด RB-28 หรือ PRB-28..

ราคา 520.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-1/C

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-1/C

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 28 มม.ใช้กับใบมีด RB-28..

ราคา 360.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/DX

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/DX

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 45 มม. แบบมีด้ามจับกดเพื่อปลดใบมีดใช้กับใบมีด RB-45..

ราคา 745.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/G

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/G

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 45 มม.ใช้กับใบมีด RB-45..

ราคา 475.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/NS

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-2/NS

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 45 มม. มีระบบเซฟตี้เพื่อปลดใบมีดทีละครึ่งใช้กับใบมีด RB-45..

ราคา 900.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-3/DX

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-3/DX

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 60 มม. แบบมีด้ามจับกดเพื่อปลดใบมีดใช้กับใบมีด RB-60..

ราคา 1,005.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-3/G

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-3/G

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 60 มม.ใช้กับใบมีด RB-60..

ราคา 560.00 บาท

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-4

มีดคัตเตอร์โอฟ่า RTY-4

มีดคัตเตอร์โรตารี่ขนาด 18 มม.ใช้กับใบมีด RB-18..

ราคา 300.00 บาท

ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า PIB-45-1
ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า PRB-18-2
ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า PRB-28-2
ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า RB-18-2
ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า RB-28-2
ใบมีดคัตเตอร์โอฟ่า RB-60-1
Showing 1 to 15 of 16 (2 Pages)