เลื่อยต่อด้าม

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง HAYATE 6.1m

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง HAYATE 6.1m

ตัวด้ามเลื่อยทำจากโลหะที่แข็งแรง ยืดหดได้ 3 ท่อน ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 2.4-6.1 เมตรฟันเลื่อยเป็นแบบ Extra Large จำนวนฟัน 5.5 ซี่ต่อนิ้วน้ำหนัก 3.93 กิโลกรัม..

ราคา 12,900.00 บาท

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง HAYAUCHI 6.3m

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง HAYAUCHI 6.3m

ตัวด้ามเลื่อยทำจากโลหะที่แข็งแรง ยืดหดได้ 3 ท่อน ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 2.4-6.3 เมตรฟันเลื่อยเป็นแบบ Extra Large จำนวนฟัน 5.5 ซี่ต่อนิ้วน้ำหนัก 3.28 กิโลกรัม..

ราคา 10,900.00 บาท

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง ZUBAT POLE SAW 1500

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง ZUBAT POLE SAW 1500

ตัวด้ามเลื่อยทำจากโลหะที่แข็งแรง ยืดหดได้ 2 ท่อน ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 2.0-3.3 เมตรฟันเลื่อยเป็นแบบ Large จำนวนฟัน 6.4 ซี่ต่อนิ้วน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม..

ราคา 5,490.00 บาท

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง ZUBAT POLE SAW 1800

เลื่อยซิลกี้แบบเสาปรับความสูง ZUBAT POLE SAW 1800

ตัวด้ามเลื่อยทำจากโลหะที่แข็งแรง ยืดหดได้ 2 ท่อน ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 2.35-3.85 เมตรฟันเลื่อยเป็นแบบ Large จำนวนฟัน 6.4 ซี่ต่อนิ้วน้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม..

ราคา 6,390.00 บาท

ข้อต่อเกี่ยวกิ่งไม้ HOOKFOX

ข้อต่อเกี่ยวกิ่งไม้ HOOKFOX

ใช้ได้กับรุ่น HAYATE และ HAYAUCHI..

ราคา 1,150.00 บาท

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)